Saturday, December 11

STOPP DATALAGRINGSDIREKTIVET!!!!

- AP vil overvåke hele befolkningen

desember 10th, 2010

- Arbeiderpartiets forslag om å gjøre datalagringsdirektivet (DLD) til norsk lov er et forslag om å overvåke samtlige nordmenn. Direktivet vil føre til det mest omfattende overvåkingsregime i norsk historie, sier leder av Stopp DLD, Anders Brenna.

Les regjeringens forslag til DLD her.

DLD pålegger lagring av informasjon om hvem du snakket med, når du gjorde det, og hvor du var da du snakket i mobilen eller sendte en SMS.

- Justisministeren lover at trafikkdataene vil bli forsvarlig sikret, samtidig som han ignorerer alle advarsler fra IT-ekspertene som jobber med dette fagfeltet, sier Brenna.

Han mener WikiLeaks-saken avslører at det ikke er noe som heter “sikker lagring”, og at data alltid vil kunne komme på avveie.

Har tro på at Høyre sier nei

Arbeiderpartiet står alene i regjeringen om å ville gjøre DLD til norsk lov. Regjeringens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har tatt dissens i saken. Fra før har Frp, KrF og Venstre sagt nei til det kontroversielle direktivet. Dermed er AP avhengige av støtte fra Høyre.

- Høyre har tradisjon for å stå på enkeltindividets side, og vi tror derfor at partiets stortingsrepresentanter vil velge å si nei til et direktiv som setter samtlige individer under statlig kontroll. DLD bygger på en statlig mistilit mot borgerne som Høyre ikke kan akseptere, sier Brenna.

Han tror Arbeiderpartiet med vilje har gått svært langt i forslaget til DLD for å gi Høyre litt prutningsmonn, men han advarer Høyre mot å la seg lure av APs spill.

- Denne saken handler ikke om lagringstid og lagringsmåte, men om borgernes stilling i samfunnet, sier Brenna.

- “Alle skal med”, er Arbeiderpartiets slagord. I dag viser justisminister Knut Storberget hva det i praksis betyr, avslutter Brenna.

Mer informasjon
Leder av Stopp DLD, Anders Brenna, kan nås 90077860.

Om oss

Stopp Datalagringsdirektivet (Stopp DLD) er en tverrpolitisk uavhengig kampanjeorganisasjon som har som formål å spre informasjon om datalagringsdirektivets negative konsekvenser for personvernet, og hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov. Enkeltpersoner som deler organisasjonens formål kan bli medlemmer. Stopp DLD ble stiftet 3.november 2009.

Organisasjonsnr.: 994725750
Kontonr.:9680.36.29010

Les mer: